Abuse

Indien u meldingen heeft over abuse ofwel internetmisbruik, kunt u dit aan ons door te geven. Dit kan alleen als de abuse afkomstig is van een van de klanten van Greenflash Internet. In andere gevallen neemt u contact op met de betreffende provider. U kun contact opnemen via het onderstaande e-mail adres.Illegale inhoud

Onder illegale inhoud wordt verstaan, websites waarop kinderporno wordt tentoongesteld, websites die discriminerende uitingen bevatten en websites waarop teksten en afbeeldingen niet rechtmatig zijn verkregen. Vindt u dat een website van een van onze klanten illegale inhoud bevat? Laat het ons weten, zodat wij kunnen beoordelen en zo nodig maatregelen kunnen treffen.Spam

Spam is e-mail die ongevraagd en vaak in grote hoeveelheden wordt verzonden. Ontvangt u ongewenste e-mail van een van onze klanten? Geef dit aan ons door en wij zullen dit onderzoeken en waar mogelijk proberen op te lossen.Virus

Een virus is een vorm van schadelijke software dat zich nestelt in uw computer. Virussen worden vaak onbewust verspreid per e-mail (in een attachment) of bijvoorbeeld als u besmette bestanden download. Heeft u een virus binnengehaald en heeft u het idee dat het virus bewust is verspreid? Neem dan contact op via abuse.